Čtyři věci

2. února 2006 v 19:32 | Marci |  Zábava
O existenci fenoménu čtyři věci, jsem neměla ani tušení do té doby, než mi přišel tento link, který nejenže mi o nich dal vědět, ale také mě "přinutil" připojit se do řady… (a samozřejmě "infikovat" čtyři další ;o))
 

Moje stránka

17. prosince 2005 v 18:46 | Marci |  Kyberumění
Podařilo se mi zprovoznit svoji vlastní stránku. Vzhledem k tomu, že nevím, jak se připojit na školní ftp server, umístila jsem ji na webzdarma. Zatím na ni stále pracuji, tak prosím omluvte nedostatky a nefunkčnost některých odkazů. Dělám, co můžu. Životopis, který měl být na stránce umístěn je v sekci O mě.

Mezi textem a grafikou III

20. listopadu 2005 v 17:49 | Marci |  Kyberumění
motto: "Kniha je živý háv nesmrtelných duchů všech věků."
Viktor Hugo

Pokuste se o literární kritiku/recenzi díla e-literatury.
Projekt Letterscapes od Petra Cho většina z nás nebude chápat jako literaturu, neb v něm nejde ani o děj, ani o příběh, není to báseň ani próza, ale přesto ho z jistého hlediska do literatury, e-literatury zařadit můžeme - jedná se totiž o program, který musel být napsán, byť specifickým jazykem.
 


Mezi textem a grafikou II

20. listopadu 2005 v 16:13 | Marci |  Kyberumění
motto: "Pokaždé se něčemu přiučíme, když otevřeme knihu."
Čínské přísloví
Porovnejte příklad povídky, románu, básně apod., kterou máte rádi s některým z digitálních děl na http://uisk.jinonice.cuni.cz/kera/kyberumeni2004/tema2.htm? V čem se liší? V čem na sebe navazuji? Které dílo upřednostníte a proč?
Mou oblíbenou básní je Skácelova Píseň o nejbližší vině:
Je studánka a plná krve
a každý z ní už jednou pil
a někdo zabil moudivláčka
a kdosi strašně ublížil

Mezi textem a grafikou I

20. listopadu 2005 v 11:46 | Marci |  Kyberumění
motto: "Dobrá kniha je drahokam, který vrhá záblesky radosti a štěstí do všech vrstev lidské společnosti." Charles Francois Sainte-Beuve

Můžeme označit hypertextové a multimediální experimenty se slovem a písmem za literaturu?
Ano i ne. Záleží totiž na tom, jak literaturu chápeme, co si pod pojmem literatura (případně pod pojmem hypertext) představujeme.

Akademický slovník cizích slov
definuje literaturu jako souhrn slovesných děl slovesných i uměleckých a jejich tvorbu; jako souhrn děl, statí k určité otázce, nebo děl určených ke studiu.
V Malé československé encyklopedii se pod heslem literatura dočteme, že literatura (nebo chcete-li písemnictví) je "v širším smyslu název pro soubor textů, tj. veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva. […] Lze ji rozlišit podle hlediska funkčního na literaturu věcnou, zaměřenou zejména na poznání a sdělení, a na literaturu uměleckou, zaměřenou na estetický účinek.

Hodnoceni "cizího" blogu

31. října 2005 v 23:13 | Marci |  Kyberumění
Líbí se mi tento weblog. Proč - stručně, ale zato výstižně a srozumitelně prezentuje své názory. Díky němu jsem se dozvěděla o existenci díla Zdeňka Hajného.
A projekt Strandbeest mě zaujal také, přestože jsem se rozepisovala o projektu jiném (zřejmě mému srdci bližším ;o)

Net.Art

31. října 2005 v 22:41 | Marci |  Kyberumění
Ze všech projektů, které jsme měli možnost v uplynulých dvou hodinách shlédnout, mě nejvíce zaujali tyto dva:
1) history of art for airports
2) history of moving images
Ptáte-li se proč, pak odpovídám: svou nápaditou jednoduchostí, která v případě filmu mohla být složitá na realizaci.

Digitální kultura a umění

19. října 2005 v 17:15 | Marci |  Kyberumění
Tak toto téma by mělo být hlavní náplní totoho blogu...
Něco více najdete na zde

Kam dál