Listopad 2005

Mezi textem a grafikou III

20. listopadu 2005 v 17:49 | Marci |  Kyberumění
motto: "Kniha je živý háv nesmrtelných duchů všech věků."
Viktor Hugo

Pokuste se o literární kritiku/recenzi díla e-literatury.
Projekt Letterscapes od Petra Cho většina z nás nebude chápat jako literaturu, neb v něm nejde ani o děj, ani o příběh, není to báseň ani próza, ale přesto ho z jistého hlediska do literatury, e-literatury zařadit můžeme - jedná se totiž o program, který musel být napsán, byť specifickým jazykem.

Mezi textem a grafikou II

20. listopadu 2005 v 16:13 | Marci |  Kyberumění
motto: "Pokaždé se něčemu přiučíme, když otevřeme knihu."
Čínské přísloví
Porovnejte příklad povídky, románu, básně apod., kterou máte rádi s některým z digitálních děl na http://uisk.jinonice.cuni.cz/kera/kyberumeni2004/tema2.htm? V čem se liší? V čem na sebe navazuji? Které dílo upřednostníte a proč?
Mou oblíbenou básní je Skácelova Píseň o nejbližší vině:
Je studánka a plná krve
a každý z ní už jednou pil
a někdo zabil moudivláčka
a kdosi strašně ublížil

Mezi textem a grafikou I

20. listopadu 2005 v 11:46 | Marci |  Kyberumění
motto: "Dobrá kniha je drahokam, který vrhá záblesky radosti a štěstí do všech vrstev lidské společnosti." Charles Francois Sainte-Beuve

Můžeme označit hypertextové a multimediální experimenty se slovem a písmem za literaturu?
Ano i ne. Záleží totiž na tom, jak literaturu chápeme, co si pod pojmem literatura (případně pod pojmem hypertext) představujeme.

Akademický slovník cizích slov
definuje literaturu jako souhrn slovesných děl slovesných i uměleckých a jejich tvorbu; jako souhrn děl, statí k určité otázce, nebo děl určených ke studiu.
V Malé československé encyklopedii se pod heslem literatura dočteme, že literatura (nebo chcete-li písemnictví) je "v širším smyslu název pro soubor textů, tj. veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva. […] Lze ji rozlišit podle hlediska funkčního na literaturu věcnou, zaměřenou zejména na poznání a sdělení, a na literaturu uměleckou, zaměřenou na estetický účinek.