Mezi textem a grafikou I

20. listopadu 2005 v 11:46 | Marci |  Kyberumění
motto: "Dobrá kniha je drahokam, který vrhá záblesky radosti a štěstí do všech vrstev lidské společnosti." Charles Francois Sainte-Beuve

Můžeme označit hypertextové a multimediální experimenty se slovem a písmem za literaturu?
Ano i ne. Záleží totiž na tom, jak literaturu chápeme, co si pod pojmem literatura (případně pod pojmem hypertext) představujeme.

Akademický slovník cizích slov
definuje literaturu jako souhrn slovesných děl slovesných i uměleckých a jejich tvorbu; jako souhrn děl, statí k určité otázce, nebo děl určených ke studiu.
V Malé československé encyklopedii se pod heslem literatura dočteme, že literatura (nebo chcete-li písemnictví) je "v širším smyslu název pro soubor textů, tj. veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva. […] Lze ji rozlišit podle hlediska funkčního na literaturu věcnou, zaměřenou zejména na poznání a sdělení, a na literaturu uměleckou, zaměřenou na estetický účinek.

V užším smyslu se pojem literatura používá pro veškerý literární materiál věnovaný určitému předmětu nebo oboru, jisté otázce."
Elektronická encyklopedie Wikipedia mimo jiné uvádí, že literatura může být široce aplikována na nějaký symbolický záznam, který může zahrnovat obrazy, sochy stejně tak jako písmo (a tedy i hypertexty).
Podle Encyklopedie universum je "hypertext v obecném smyslu jakýkoli text, jehož jednotlivé části jsou vzájemně provázány a odkazují, na základě příbuzných témat, jedna na druhou. Příkladem je internet, který je založen na odkazech mezi jednotlivými dokumenty (stránkami) a informacemi na nich umístěnými."
Vraťme se však k pojmu literatura z pohledu Ottova slovníku naučného:
"Literaturou rozumí se soubor všech plodů slovesných, to jest plodů ducha lidského, vyjádřených slovy (řečí). Vše, co duch lidský věděním (myšlením) a cítěním svým vytvořiv slovy vyjádřil, spadá v literaturu. Nejen, co napsáno jest v rukopisech a vytištěno v knihách, vydlabáno v kámen nebo vryto v kov, ale i co šířilo se ústním podáním s pokolení na pokolení a co teprve nyní bylo již sebráno a před úplným zapomenutím knihově nebo jinak zachováno, ale i co dosud jen v ústním podání žije, vše spadá v literaturu.
Mluvívá se často ovšem také o literatuře v užším smysle, a tu myslí se pouze na památky písemné, odtud také český název písemnictví.
Literatura jest jen jedna čásť duševní činnosti, vtělené a promítnuté navenek, neboť duch lidský vedle řeči užívá i jiných prostředků (barev, zvuků, tvarů atd.) k svému projevení. Proto každé dílo literární, každá literární památka udává způsob, jak lidé v určité době myslili nebo cítili. […] Literatura v určitých dobách vždy jest různa nejen svým obsahem, ale i svojí formou. […] Dlužno rozeznávati díla původní, která vyjadřují nové myšlénky a nové cítění ducha lidského, a zase díla, která jsou již jen ohlasem stejného obsahu v nových formách neb applikací obsahu i forem na nové a jiné poměry, nebo konečně jen čirou nápodobou.
Literatura dělí se dle rozmanitých hledisek. […] Především rozeznávati sluší literaturu obsahující všechny památky, v nichž uložena jest bohatost lidského vědění; tato nejvšeobecněji sluje literatura věcná. Pokud tu máme zřetel na vědecké badání a vědeckou práci, rozeznává se literatura vědecká. […] Pokud v této literatuře běží jen o výsledky vědecké práce a o naučení jednotlivým vědám, mluví se o literatuře naukové. Pokud se přihlíží ku vědám praktickým, slyšíme mluvit o literatuře praktické.
Druhá veliká větev literatury jest literatura umělecká, často též literaturou krásnou zvaná; sem spadá veškerá literatura, pokud vyplynula z uměleckého nadání a uměleckých schopností národa. […] Vedle literatury vědecké a krásné rozeznává se také literatura řečnická, obsahující plody umění řečnického. Rozumí se, že se dělidla tato různě kombinují.
[…] Konečně mluvívá se také o literatuře vážné a zábavné.
Každá literatura vzniká v určité době, vyvíjí se, dostupuje jistého rozkvětu, upadá - zkrátka, každá literatura má svoje dějiny."
Domnívám se, že kdyby autor hesla literatura v Ottově slovníku žil v dnešní době, zařadil by nejen hypertexty, multimediální experimenty se slovem a písmem, ale i ostatní texty a projekty na internetu, vlastně i internet jako celek, neb internet může být chápán jako jeden velký hypertext (viz výše), do literatury. Proč by je zařadil? Protože přeci "vše, co duch lidský věděním (myšlením) a cítěním svým vytvořiv slovy vyjádřil, spadá v literaturu". Protože hypertexty a různé experimenty s písmem, grafikou, multimedii apod. jsou "applikací obsahu i forem na nové a jiné poměry".
Možná by měl trošku potíže s tím, zda přiřadit hypertexty a texty na internetu obecně k literatuře umělecké, věcné, vědecké atd., nebo zda by se pro ně měla vytvořit zvláštní kategorie. Mezi hypertexty najdeme nejen literaturu uměleckou, protože "vyplynula z uměleckého nadání a uměleckých schopností národa" (a podle mého názoru je každá internetová stránka projevem jistých "uměleckých" schopností), ale i vědeckou, zábavnou atd. Pokud tedy chápeme hypertexty a multimediální experimenty se slovem a písmem jako "fixovaný jazykových projev", jako "soubor všech plodů slovesných", pak je jako literaturu označit můžeme, ba přímo musíme.
Pokud bychom však byli konzervativní, a jako literaturu brali pouze to, co je tištěné a tudíž má fyzickou formu (je svázáno v knize), pak hypertexty a multimediální experimenty se slovem a písmem za literaturu označovat nemůžeme.
Jaké nové způsoby čtení a psaní přináší digitální prostředí?
Nejnápadnějším novým způsobem čtení a psaní v digitálním prostředí jsou používané psací potřeby. K záznamu textu není potřeba pera a papíru, ale klávesnice a monitoru (pomíjím další vybavení počítače, nutné k uskutečnění procesu psaní). Text není zaznamenán linkou na papíře, ale kódem z nul a jedniček.
Při psaní v digitálním prostředí nejsme vázáni na svůj rukopis, případně na nějaké napodobování různých šablon písma, můžeme si rovnou vybrat druh písma (font), kterým chceme svůj text zaznamenávat.
Text v digitálním prostředí má též jistou výhodu v lepší čitelnosti - vylučuje možnost "škrabopisu". A v rychlém předání dál - je záležitostí několika minut a kliknutí, aby si námi vytvořený text mohl přečíst kdokoliv jakkoliv od nás vzdálený, pokud má počítač a připojení k internetu.
Co se čtení týká, pak může být interaktivnější - zaujme-li nás něco, můžeme hned kliknout na odkaz, případně si to vyhledat, a nemusíme čekat, až si to budeme moci najít v nějaké knize. Do čtený text je možno hned upravovat, vkládat do něj své poznámky, reagovat, jde s ním pružněji pracovat. Avšak čtení v digitálním prostředí je vždy vázáno na nějaký přístroj, který nám text zprostředkuje, a tudíž není tak "při ruce" jako kniha.
Jaké jsou rozdíly mezi hypertextovou a tištěnou literaturou?
Vysloví-li se spojení "tištěná literatura", snad každý si představí knihu. Knihu, jako soubor potištěných listů papíru, které jsou svázany do vazby… Knihu, jako něco fyzického, hmatatelného, něco, co se dá otevřít, čím se dá listovat - na rozdíl od hypertextu.
Hypertext nevezmete do ruky, nepotěžkáte, nezjistíte, kolik má stránek, nezměříte jeho velikost, neprolistujete ho… I jeho přečtení je poněkud komplikovanější. Nestačí vám jako pomůcky prsty k obracení stránek a ruce k jeho držení (případně nějaká podložka, stůl apod.). K přečtení je třeba mít počítač a jistotu přísunu elektrického proudu a v neposlední řadě i připojení k internetu.
Rozdíly mezi hypertextovou a tištěnou literaturou tedy nejsou jen v jejich fyzických vlastnostech (hypertext vlastně ani fyzicky neexistuje), ale i v pomůckách, které jsou třeba k jejich přečtení.
V čem navazuje hypertextová literatura na experimentální literaturu?
Hypertextová literatura navazuje na experimentální literaturu v jisté destrukci příběhu, která vzniká tím, že hypertextový text nemusíme číst stránku po stránce tak, jak je autor za sebe v logické návaznosti poskládal, ale (samozřejmě, pokud nám to autor hypertextu umožní) můžeme číst příběh na přeskáčku. Pěkným příkladem je tento text. Objevuje se v něm hned několik hypertextových odkazů, které odkazují na jinou část vyprávěného příběhu a je jen na čtenáři, zda bude číst stránku po stránce v jejich logické návaznosti, nebo si klikne na odkaz, a tím si čtení interaktivní a možná v textu i zabloudí a nebo díky tomu vytvoří i trošku jiný příběh, neb v momentě, kdy na odkaz klikne, odkloní od logické návaznosti příběhu, přistupuje na jeho změnu, svým způsobem i destrukci, která však ve výsledku destruktivní vůbec být nemusí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (1344)
Zobrazit starší komentáře

1301 Jamestig Jamestig | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 18:27 | Reagovat

後宮情色線上影音網 - 中文有碼 中文無碼 番號搜索 http://50-video.com

1302 ValeryandaL ValeryandaL | E-mail | Web | 9. srpna 2018 v 3:51 | Reagovat

Основной принцип диеты на молокочае заключается в сочетании полезных свойств молока и зеленого чая. Так, чай, благодаря содержащемуся в его.. Специальный курс мезотерапии для похудения идеален при снижении веса, следует отметить, что мезотерапия живота единственная процедура, <a href=http://bosyqaba.zoxoverij.ru/2018-07-21/esli-tabletki-kotorye-pomogayut-pohudet.htm>если таблетки которые помогают похудеть</a> препаратов для инъекций подбирается врачом в соответствии с..

1303 Trifonfluef Trifonfluef | E-mail | Web | 9. srpna 2018 v 6:43 | Reagovat

1 literary response essay the purpose of a literary response is to demonstrate an understanding of the elements in a literary work. This understanding is conveyed.. Paragraph essay have that are some introductory paragraph: english language arts. Can <a href=http://kekohavos.ozaropili.ru/57168.htm>education importance essay</a> read these articles free or that are what they need to write an introduction is the introduction is an essay e..

1304 brendacn2 brendacn2 | E-mail | Web | 9. srpna 2018 v 7:48 | Reagovat

My mod effect:
http://meredith.web.telrock.net

1305 Morrislog Morrislog | E-mail | Web | 9. srpna 2018 v 9:47 | Reagovat

Laminine LPGN ?? Аналог ламинина AminoBoosters дешевле в 3-6 раз. В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200.  Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений, можно без приглашений
Подробно на сайте http://1541.ru  viber +380976131437  Скайп evg7773

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 3-6 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Protandim Nrf2 в 1 миллион раз эффективнее любых антиоксидантов.
На базе Протандима Созданы удивительные крема антистарения для кожи. Они стали прорывом в мире антивозрастной косметики.
Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/protandim-nrf1-2.php

1306 visse visse | E-mail | 9. srpna 2018 v 10:49 | Reagovat

Здравствуйте все, подскажите иде (бог) велел нарыть высококачественные оригинальные времена

1307 DanielDA DanielDA | E-mail | Web | 9. srpna 2018 v 14:15 | Reagovat

Сделаем полис е-осаго,  официальный проходит все проверки, базы и реестры РСА ,   старые автомобили

<a href=http://www.goneviral.com/ASbxC>страховая онлайн осаго</a>

1308 Aarondaubs Aarondaubs | E-mail | Web | 9. srpna 2018 v 19:27 | Reagovat

wh0cd2015169 <a href=http://lisinoprilmedicaid.us.com/>lisinopril</a>

1309 Konstantinlic Konstantinlic | E-mail | Web | 10. srpna 2018 v 0:42 | Reagovat

Накануне просматривал содержимое интернет, вдруг к своему восторгу открыл актуальный вебсайт. Вот смотрите: <a href=https://zaxvatu.net/1-dom/>https://zaxvatu.net/1-dom/</a> . Для меня вышеуказанный веб-сайт оказался довольно оригинальным. Всех благ!

1310 Dennisfew Dennisfew | E-mail | Web | 10. srpna 2018 v 4:55 | Reagovat

Apart from basketball, Rodman also attracted international attention for his visits to Democratic People's Republic of Korea (DPRK) and his friendly relationship with the DPRK top leader Kim Jongun. You are able to simply use the team blog site and customize it to your own stipulations, and use that as your blog platform. Sometimes different kinds of organizational efforts are being taken by the workers to compel the higher management to provide them all the required facilities but the success level of such movements are very less. ???The world MBT footwear smallest stadium??.One of California Center's projects is working with government officials in Changsha, <a href=http://www.wholesalenfljerseysforcheap.us.com/>Wholesale NFL Jerseys Online</a>, China's Hunan province,<a href=http://www.wholesalenfljerseysforcheap.us.com/>Wholesale NFL Jerseys Cheap</a>, to design a "Smart City" that includes "Smart Street Lamps," according to Hinkle. Natural appetite suppressants are definitely the best means for a new healthy fat loss because this appetite neutralizer is essentially roughage.Police and security forces have cordoned off the area and launched a search operation in the adjoining areas as well as increased checking at the police pickets. Since many people use it because it is fast and convenient,<a href=http://www.wholesalenfljerseysforcheap.us.com/>Wholesale NFL Jerseys</a>, there will be little originality. For example, “3 things to refrain or stay away from when you’re gaining knowledge of how to market your blog” will advise your reader that if he clicks on your link, it is apt to find a short cut to “blogging for traffic”, thereby limiting the pain of trial and error strategies. Many relics of structures from China's Ming and Qing dynasties?? including temples made of coral?? wells and tombs?? can be seen on those islands. This is perfect for businesspersons who really want to be remembered and distinguished from the rest of the people in their industry. This is perfect for businesspersons who really want to be remembered and distinguished from the rest of the people in their industry.<br>Visit my site??http://www.wholesalenfljerseysforcheap.us.com/

1311 Georgiytes Georgiytes | E-mail | Web | 10. srpna 2018 v 7:04 | Reagovat

Оформить заявку на кредит в волжском. Заявка на кредит онлайн в волжском.. В городе волжский на компанию по выдаче микрозаймов экспресс заполните онлайнзаявку и с вами обязательно свяжется..

1312 Leonidhiz Leonidhiz | E-mail | Web | 10. srpna 2018 v 11:19 | Reagovat

Ночью мониторил материалы интернет, и вдруг к своему удивлению увидел поучительный вебсайт. Гляньте: <a href=http://gidro-shop.ru/alcaplast-sadromodul>рекомендую Sadromodul</a>  . Для меня вышеуказанный сайт оказал радостное впечатление. Удачи!

1313 HaritonJub HaritonJub | E-mail | Web | 10. srpna 2018 v 16:57 | Reagovat

Мы отобрали лучшие видео ролики и полнометражные фильмы, которые сможете смотреть зрелая брюнетка азиатских получает ее волосатая пизда, заполнены зрелые мамы принимает жесткий петух <a href="http://imufazor.xuhyd.ru/90590.aspx">порно извращённое жопа женщины трансляция</a> своего сына.. Главная лучшее. Сортировать по: время ранг. Групповой секс ретро категория порно видео онлайн новые видео (страница 3)..

1314 Josephsmaky Josephsmaky | E-mail | 10. srpna 2018 v 19:10 | Reagovat

What do you think about it?
This person is selling the secret of eternal youth: http://titusctdwu.bluxeblog.com/7678494/detailed-notes-on-3lab-anti-aging-cream

1315 althealu4 althealu4 | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 5:29 | Reagovat

Additional launched porn milieu  
sex erotic nude paintings world sex poren sex xxx erotic love letters    
http://lesbians.net.erolove.in/?janice  
  erotic spa erotic vГ­deos erotic ghost story erotic poetry erotic witch project

1316 SergiodiB SergiodiB | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 5:53 | Reagovat

AminoBoosters в 3-7 раз дешевле, чем Laminine LPGN.  В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200. Всё 1 в 1. Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений. Не MLM  http://1541.ru viber +380976131437  Скайп evg7773

1317 danakm4 danakm4 | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 12:44 | Reagovat

Project attendant moved:
http://rebecca.w.telrock.org

1318 rolandsh3 rolandsh3 | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 0:25 | Reagovat

My up to date entanglement contract:
http://ola.post1.telrock.org

1319 JamesFoump JamesFoump | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 6:38 | Reagovat

Парикмахерская – это предприятие бытового обслуживания, которое посещают практически все жители города. Подробнее читайте на сайте <a href=http://shoptrip.ru>shoptrip.ru</a>

1320 francineak4 francineak4 | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 18:39 | Reagovat

Assignment servant moved:
http://sheena.w.telrock.org

1321 brandieoy11 brandieoy11 | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 12:19 | Reagovat

My mod effect:
http://holly.post1.telrock.org

1322 MegalotEi MegalotEi | E-mail | Web | 14. srpna 2018 v 1:14 | Reagovat

Как сорвать джекпот в одночасье без особого труда - секреты выигрыша.
Рассчитываем реальную вероятность выигрыша джекпота в Российские и Международные лотереи.
Раскрываем вопрос о честности проведения лотерей, в принципе.

Есть ли возможность случайно оказаться победителем в лотерее и разбогатеть за один день?
В статье на сайте мы рассчитываем, каковы же шансы выиграть у людей, решивших принять участие в национальные лотереи, с учётом различных лотерейных правил.

Но не стоит и забывать, что <a href=http://www.agentlotto1.com/>выигрыши в зарубежных лотереях</a>, где практикуются дополнительные шары, многократно превосходят российские.
В заключение, обратите внимание на очень любопытный нюанс:
в подавляющем большинстве случаев один купленный билет (с одним игровым полем) не станет выигрышным, в нём не совпадут все цифры.
Участвуя в лотереи с бОльшим количеством игровых полей в билете, Вы тем самым увеличиваете вероятность выигрыша джекпота, второго приза, и более мелких призов.
Однако, не подумайте, что хотя бы на один из участвующих лотерейных билетов не упадёт крупная сумма денег выигрыша, джекпота.
Здесь должен быть описан знаменитый «Парадокс лотереи».
Похоже, в лотерейных играх всё зависит не только от математических формул, но и от удачи игрока!

1323 Razumnikcaf Razumnikcaf | E-mail | Web | 14. srpna 2018 v 10:09 | Reagovat

И вообще без залога на мсб можно ли взять кредит?. И пожалуйста, если вам не сложно скажите какие документы для этого мне нужны необходимая сумма 400 тыс.тенге. Или каким другим <a href="http://yreluda.siciwutavu.ru/81900.php">срочно нужны деньги куда обратиться</a> иогу получить.. Очень переживаю, что сделали копию с паспорта, вдруг кредит или ещё и прописка по <a href="http://kyha.yhiso.ru/tZ5.asp">авто в пензе купить новое в кредит</a> документам кредит взять можно,. Вы хотите мне доказать, что я какимто посторонним людям даю.. Банк форштадт предлагает выгодные  потребительского кредитования, дающие возможность получения кредита на любые цели каждому..

1324 priscillaqr2 priscillaqr2 | E-mail | Web | 14. srpna 2018 v 22:25 | Reagovat

Assignment attendant moved:
http://angelique.web.telrock.net

1325 EremeyNeino EremeyNeino | E-mail | Web | Středa v 4:15 | Reagovat

780 words essay on my mother. Article shared by stella. After the dinner, my mom washes the dishes. Sometimes, i ask her to help, but she says: “it is fine, you should go.. Long term goals goals are as essential to success as air is <a href="http://pikicawix.ihicywod.ru/2018-08-13_essay-writing-com.asp">essay writing com</a> life. One of my favorite sayings, its ironic that would be my favorite saying since ive always been..

1326 hughie1 hughie1 | E-mail | Web | Středa v 14:19 | Reagovat

Proposal servant moved:
http://ramona.forum.telrock.net

1327 louisaxa18 louisaxa18 | E-mail | Web | Čtvrtek v 9:35 | Reagovat

Proposal servant moved:
http://tabitha.forum.telrock.net

1328 veronicayc69 veronicayc69 | E-mail | Web | Čtvrtek v 12:57 | Reagovat

My creative entanglement project:
http://kurt.web1.telrock.net

1329 harriettke60 harriettke60 | E-mail | Web | Čtvrtek v 23:05 | Reagovat

My up to date effect:
http://jimmy.blogs.telrock.org

1330 amieyt60 amieyt60 | E-mail | Web | Čtvrtek v 23:11 | Reagovat

Original project
http://titties.picrobot.xyz/?post-bianca
pregnant blowjob porn young ladies porn nont porn free stream porn young porn stars punishment

1331 nellat1 nellat1 | E-mail | Web | Pátek v 20:21 | Reagovat

Project attendant moved:
http://greg.w.telrock.org

1332 bryanul2 bryanul2 | E-mail | Web | Sobota v 0:12 | Reagovat

Right-minded started new conjure up:
http://anna.go.telrock.net

1333 Wesleypew Wesleypew | E-mail | Web | Sobota v 16:08 | Reagovat

тут на официальном интернет-портале <a href=http://da-hostel.ru/>http://da-hostel.ru/</a> можно посмотреть большой набор свежих новостей о туризме.

1334 AngeloKen AngeloKen | E-mail | Sobota v 21:38 | Reagovat

PTHC FORUM

A-one CP Shortclip 2018 Aristocratic Gleaning

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Out of shape files 2000-2017THWACK Subtle Anthology Chock-full 1201-1500 Files Companionless showing !!! COCKTAIL SOFA !!!!!

Siberian Mouse Gleaning

Extended representing Modelkids Dvd 1 - 44 Not in compensation semi-weekly showing

Hanker after Anal Series 1 - 25 Go from one end to the other radical showing !!!

https://qil.su/OYaoqM

Far-reaching in arrival Pic Dvd 1 - 50 Sweep showing !!! UNCHAINED !!!!!

1335 Kevinjup Kevinjup | E-mail | Web | Sobota v 23:44 | Reagovat

人中之龍,Yakuza 3,SEGA,PS4,重製版,《人中之龍 3》PS4 重製版 釋出全新預告及遊戲截圖,影音相關,Game LIFE 遊戲情報 http://gamelife.tw/thread-37298-1-1.html

1336 KennethDeela KennethDeela | E-mail | Web | Neděle v 3:11 | Reagovat

wh0cd2015169 <a href=http://retinamedicaid.us.org/>generic retin-a micro</a>

1337 fernandopi16 fernandopi16 | E-mail | Web | Neděle v 3:29 | Reagovat

My cool project:
http://darrell.web1.telrock.net

1338 Wesleypew Wesleypew | E-mail | Web | Neděle v 11:27 | Reagovat

на   веб-сайте <a href=http://da-hostel.ru/>http://da-hostel.ru/</a> собран огромный ассортимент интересных статей о туризме.

1339 alishajp60 alishajp60 | E-mail | Web | Neděle v 14:46 | Reagovat

My unheard of entanglement contract:
http://delores.web.telrock.net

1340 Dexteroffet Dexteroffet | E-mail | Web | Včera v 1:25 | Reagovat

Keperluan masyarakat akan permainan judi online telah semacam itu terasa. Hal ini dapat dibeberkan melewati jumlah pemain aktif tiap-tiap harinya dan mereka mempunyai jam tertentu dimana akan terjadi kepadatan antrean untuk cara kerja deposit dan withdraw. Dikala sedang ramai-ramainya, inilah yang disebut dengan jam sibuk sehingga banyak anggota yang tak sabaran untuk langsung diproses permintaannya.

Waktu yang diperlukan untuk dapat memproses tentu akan kian panjang seandainya makin banyak anggota yang melaksanakan aktivitas yang sama. Kalau dikala melaksanakan deposit melainkan pelaksanaannya semacam itu lama, tentu kita tak bisa bermain sebab yang menjadi modal taruhan belum juga masuk. Alahasil yang dapat kita lakukan hanyalah menunggu karena tidak ada gunanya juga kita melaksanakan penarikan dana untuk dana yang belum masuk.

Dikala ini telah banyak laman judi online yang menawarkan lebih dari satu ragam games judi yang dapat dimainkan, misalkan saja judi Sbobet, Casino, Esports, Poker, Slot dan masih banyak ragam permainan lainnya. Banyaknya permainan yang ditawarkan tentu kian menarik bagi player itu sendiri sebab mereka cenderung akan mencoba untuk memainkan satu per satu game yang ada dan memperhatikan dimana mereka akan berkembang.

Tak ada salahnya seandainya mencoba games hal yang demikian lalu akan ada peristiwa dimana seseorang merasa nyaman dan lebih keuntungan seandainya memainkan ragam game tertentu. Inilah yang akan menjadi permainan yang digeluti sebab dengan pengontrolan game yang lebih bagus karenanya berdampak pula dengan hasil akhir dari permainan itu sendiri.

http://wdbolacepat.com/ - WD Judi Online Murah dengan Transaksi Kencang dan Gampang – Kendala yang kerap terjadi disaat melaksanakan transaksi ialah waktu pelaksanaannya yang mungkin dapat membikin dongkol para player. Mereka akan mereka jantungan ialah perasaan dimana mereka tertipu atau hal lain terlebih seandainya ini ialah kali pertama mereka melaksanakan deposit ataupun withdraw. Sedangkan yang terjadi hakekatnya ialah semacam itu panjangnya antrean untuk diproses oleh operator sehingga untuk jam sibuk adalah tugas terberat dari operator dalam melaksanakan konfirmasi deposit ataupun withdraw.

Dalam menjawab masalah ini, banyak laman judi online yang melaksanakan gebrakan untuk cara transaksi mereka tak cuma mengandalkan bank transfer saja melainkan juga ikut serta melibatkan banyak cara seperti quickpay, fastpay dan beraneka ragam pembayaran pesat kilat lainnya walaupun memang ada limit minimal dalam penerapannya.

Pembayaran pesat ini otomatis memakai dunia online banking dalam penggunaannya, disini anda dianggap telah mengaktifkan mode dunia online banking dari bank dimana anda akan memakainya untuk pembayaran. Untuk menghindari banyaknya waktu yang habis cuma untuk cara kerja deposit saja, kita dapat memakai fitur quickpay ini dengan peraturan bersedia melaksanakan deposit layak dengan ketetapan mimimun berapa yang dapat diaplikasikan untuk cara pembayaran pesat ini.

1341 antoinettehr18 antoinettehr18 | E-mail | Web | Včera v 7:55 | Reagovat

Updated engagement number:
http://sherrie.forum.telrock.net

1342 Aarondaubs Aarondaubs | E-mail | Web | Včera v 10:47 | Reagovat

wh0cd2015169 <a href=http://buyatenolol.us.org/>Order Atenolol</a>

1343 KeithTon KeithTon | E-mail | Včera v 13:00 | Reagovat

Здравствуйте Cистема пассивного дохода от 4780 рублей в день!
Заходите не пожалеете пока курс работает. Ссылка.  http://glprt.ru/affiliate/9902013

1344 denissikace denissikace | E-mail | Web | Včera v 19:12 | Reagovat

Веном смотреть онлайн без регистрации на нашем сайте в хорошем качестве

<a href=https://goo.gl/MyYJbe>смотреть веном в хорошем качестве</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama